Erken Çocukluk Eğitimi Nedir?

Erken çocukluk, doğum ile 8 yaş arasındaki dönemi ifade eder, burada bir çocuğun beyni çevrelerindeki çevreye karşı oldukça hassastır. Bu “olağanüstü büyüme” dönemi, çocukların onları sonraki yaşamlarına hazırlamak için temel becerileri ve temel kavramları öğrenmelerini sağlamak için özel bir eğitim yaklaşımı gerektirir.

Erken çocukluk eğitimi, sosyal-duygusal becerilerden aritmetik, okuryazarlık ve eleştirel düşünmenin başlangıcına kadar, yaşamlarının bu döneminde çocukların edindikleri kritik gelişimsel dönüm noktalarına, becerilere ve kavramlara odaklanır. Çocukları gelecekteki akademik başarıya hazırlamanın yanı sıra, yüksek kaliteli erken çocukluk bakımı ve eğitiminin geliştirilmesi, OECD tarafından bir ulusun sağlığını ve gelecekteki konumunu değerlendirirken önemli bir ekonomik gösterge olarak kabul edilmektedir.

 

Erken Çocukluk Eğitiminin Faydaları

Yüksek kaliteli bir erken çocukluk eğitimi, çocuklara çok sayıda akademik ve sosyal-duygusal faydalar sunar ve bunlar çocuğun yaşamında onlarca yıl boyunca yankılanır. Çocuğunuz için bir Erken Çocukluk Eğitim Programı seçerken, öğrencilerin sağlıklı riskler almayı öğrenirken ve çerçeveler geliştirirken temel yeterlilikleri geliştirebilecekleri, keşfedebilecekleri, yaratabilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri destekleyici, ilgi çekici bir ortam yaratmaya odaklanan programlar arayın. temel sosyal, duygusal ve akademik beceriler için.

Bu olumlu gelişim hedeflerine ulaşabilen bir program, erken çocukluk gelişimi, erken yaştaki öğrencilerdeki muazzam potansiyel ve ayrıca erken çocukluk eğitimi ile ilgili riskler ve faydalar hakkında temel bir anlayışa sahip olacaktır.

Bir çocuğun serebral gelişimi anne karnında başlar ve yaşamın ilk sekiz yılındaki gelişimi gelecekteki sağlık ve esenliğin temelini oluşturur. Çocukluktaki hızlı serebral büyüme ve gelişme, kısmen çocuğun “birçok gelişimsel alanda becerileri edinmesi ve bütünleştirmesi” ve çocuğun içinde yaşayıp öğrenebileceği duyarlı, ilgi çekici ve destekleyici bir ortam tarafından yönlendirilir.

Gelişimin her aşamasında eğitim, güçlü bir okul-aile ortaklığıyla geliştirilse de, bu özellikle erken çocukluk öğrenimi ve erken yaş gelişimi için geçerlidir. Çevre, erken çocukluk eğitiminin önemli bir bileşenidir ve “tutarlı, duyarlı bakıcı ilişkileri ve destekleyici bir topluluk” oluşturmak, bir çocuğun tam potansiyeline ulaşmasını engelleyebilecek ihmal ve kronik stres gibi zararlı faktörlerin potansiyelini büyük ölçüde sınırlayabilir. İlk yıllardaki öğrencilerin çevrelerindeki dünyayı keşfederken desteklendiği, ilgilenildiği, teşvik edildiği ve yetiştirildiği bir öğrenme ortamı geliştirmek çok önemlidir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *