Pedagoji nedir?

Pedagoji basit terimlerle teori, uygulama veya öğretme veya öğretme eylemi olarak tanımlanabilir. Ayrıca, eğitmenlerin öğrencileri için öğrenme fırsatlarını geliştirmek amacıyla eğlenceli ve ilgi çekici ders planları oluşturmak için kullandıkları yöntem ve yaklaşımları da içerir. Bu yöntemler ve yaklaşımlar, ders organizasyonunu ve öğretim ortamını içerir.

Pedagoji, eğitim psikolojisinden büyük ölçüde etkilenir. Birine talimat vermek, bir dersi hazırlamaktan ve onu bir öğrenci sınıfına sunmaktan daha fazlasını içerir. Eğitmenler her öğrenciyi okuyabilmeli ve yeteneklerini, sınırlamalarını veya zayıflıklarını anlayabilmelidir. Ardından, eğitmenlerin, öğrencilerin geçmişlerine dayalı olarak dersleriyle ulaşmayı umacakları bir hedefi akıllarında olmalıdır. Öğrencilerin geçmiş bilgilerine, ön bilgilerini öğrenmek için sorular sorarak erişilebilir.

Bu fikirden yola çıkarak tek bir pedagoji olmadığını belirtmekte fayda var. Aslında, öğretim yöntemi eğitmene ve öğrencilerine bağlı olduğundan, birden fazla pedagoji vardır.

Bir öğretim pedagojisi, bir sanat formu veya hatta bir bilim olarak tanımlanabilir. Örneğin, değişen ses tonu ve önemli noktaları vurgulamak için duraklamalar pedagojilerdir. Öğrencilerin önemli kavramlar tekrar edildiğinde en iyi öğrendikleri kanıtlanmış olduğundan, tekrarlama da sınıfta kullanılan yararlı ve yaygın bir pedagojidir. Pedagoji örnekleri arasında ödüller (sınıf partisi veya iyi notlar almak gibi) ve cezalar (kötü not almak veya okuldan uzaklaştırma olabilir) yer alır.

Aşağıdakiler üç yaygın öğrenme stratejisidir:

  • anımsatıcı
  • Yapısal
  • üretken

Anımsatıcı öğrenme stratejileri, öğrencilerin yeni kavramları ezberlemelerine yardımcı olan tüm araçları içerir. Örneğin, bir şarkı, harf kalıpları, fikirler veya çağrışımlar öğrencilerin ezberlemesine yardımcı olabilir. Yapısal öğrenme stratejilerinde, öğrencilerin ana kavramları kavramsal haritalar, akış şemaları veya ana hatlar gibi tek bir yapıda birleştirmeleri gerekir. Son olarak, not almak, altını çizmek ve altını çizmek, yeni bilgilerin dahil edilmesini teşvik eden ortak üretken öğrenme stratejileridir.

Eğitim Yasası nedir?

Eğitim hukuku, eğitim sürecine dahil olan tüm tarafların yasal hak ve yükümlülükleri ile ilgili özel bir hukuk dalıdır. Bu eğitim politikası dalı, öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer eğitim paydaşlarının haklarını destekler. Eğitim yasaları, eğitim hakkı, özel eğitim, ayrımcılık ve eğitim reformu gibi çeşitli konuları kapsar.

Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri devlet okulu sistemini denetler ve her öğrencinin ücretsiz ve uygun bir halk eğitimi alma hakkını garanti eder. Bunun ötesinde, her devletin kendi eğitim politikaları ve sistemleri vardır. Bu eğitim politikaları, müfredat standartlarını, uyum prosedürlerini, finansmanı ve testleri belirler.

Eğitim hukukunda sıklıkla ele alınan ortak bir konu özel eğitimdir. Özel eğitim, özel gereksinimli öğrencilere yönelik bir eğitim türüdür. Özel ihtiyaçlar, öğrencinin farklı şekilde öğrendiği, zihinsel engelli olduğu veya duygusal ya da davranışsal bir bozukluk yaşadığı anlamına gelebilir. Bu öğrencilerin ayrımcılığa uğramamasını ve uygun bir eğitim almasını sağlamak için okul bölgelerinin izlemesi gereken belirli süreçler ve yasalar vardır.

Eğitim hukuku alanında çalışan avukatlar, eğitim reformu konularını ele alabilir. Eğitim reformu, eğitimi iyileştirmek için çıkarılan yasa veya politika değişikliklerini ifade eder. Bunlar, eğitimdeki ilerlemeyi ileriye taşımak için tasarlanan 2001 tarihli Hiçbir Çocuk Geride Kalmasın Yasası (NCLB) gibi daha geniş reform çabalarıdır. Başlık IX, her cinsiyetten öğrencilere eşit eğitim hakları sağlamak için geçirilen eğitim reformunun başka bir örneğidir.

Eğitim hukuku alanında ele alınan birçok karmaşık konu, Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun büyük bir bölümünü etkilemektedir. Öğrenciler, veliler, öğretmen adayları ve diğer eğitimciler eğitim hukuku okumaktan yararlanabilirler. Aşağıdaki konuda Study.com’un neler sunduğunu keşfedin.

Öğrenci Desteği nedir?

Bazen SSS olarak kısaltılan Öğrenci Destek Hizmetleri, öğrencilerin okul müfredatına ve topluma başarılı bir şekilde katılımını sağlamak için tasarlanmış hizmetlerdir. Akademik öğrenmenin sosyal mücadeleleri, fiziksel ihtiyaçları ve psikolojik zorlukları engelleyebileceğini kabul eden okullar, farklı grup ve bireysel müdahale süreçleri kullanarak bu ihtiyaçları ele almaya çalışır. Çeşitli kişiler, okul sistemi içinde öğrenci hizmetleri sağlayabilir.

 

Rehberlik danışmanları, okul hemşireleri, okul psikologları, sosyal hizmet uzmanları ve diğer profesyoneller, öğrencileri desteklemek ve onlara talimat vermek için öğretmenler ve yöneticilerle birlikte çalışan ekibin bir parçası olabilir.

İlköğretim düzeyinde, öğrenci destek hizmetleri genellikle öğrencinin sosyal ve duygusal refahına odaklanır. Hizmetler arasında danışmanlık, sosyal beceri grupları ve zorbalık karşıtı eğitim yer alabilir. Profesyoneller ayrıca, risk altındaki öğrencileri, yoksulluktan veya olumsuz ev koşullarından kaynaklanan ihtiyaçları ele almak için ilgili sosyal hizmet kurumlarıyla ilişkilendirerek, öğrencilerin fiziksel ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için çalışabilirler.

Öğrenci destek hizmetleri, ortaokul ve lise seviyelerinde kolej ve kariyer hazırlığını içerir. Profesyoneller, öğrencilerin ders seçmelerine, özgeçmiş hazırlamalarına, üniversite başvurularında gezinmelerine veya staj bulmalarına yardımcı olabilir. Bu seviyedeki öğrenci desteği, çeşitli beceri eğitimlerini de içerebilir.

Akademik özel ders de dahil olmak üzere üniversite düzeyinde öğrenci destek hizmetleri gereklidir. Öğrenci destek hizmetleri aynı zamanda finansal yardım sürecini yönlendirmeyi, öğrencilerin barınma, akıl hocalığı, kariyer danışmanlığı ve hatta kültürel destek bulmalarına yardımcı olabilir.

Her seviyedeki öğrenci destek hizmetleri, öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını artırmak için öğrenciler, aileler ve eğitim personeli arasında bağlantı kurmak için birlikte çalışan bireylerden oluşan bir ağdan oluşur. Öğrenci desteği, öğrencilerin okul başarısı için en iyi şekilde nasıl donatılabileceğini belirlemek için akademik ihtiyaçların ötesine bakar.

İngilizce Öğrenenlere Öğretmek Nedir?

Bazen ELL olarak anılan İngilizce öğrenenler, İngilizce dilini kullanma becerisi sınırlı olan öğrencilerdir. ELL tanımı, ilk dili veya ana dili İngilizce’den farklı olanları içerir. İlgili bir terim olan ESL, İkinci Dil Olarak İngilizce anlamına gelir. ESL, öncelikle konuşma, dinleme, okuma ve yazma kategorilerinde dil becerilerinin geliştirilmesinde ELL’leri desteklemek için tasarlanmış bir programı ifade eder. Bazı ESL programları ayrıca kültürel oryantasyon, çalışma becerileri ve belirli içerik sözlüğü eğitimi içerir.

İngilizce öğrenen biri için, öncelikle veya yalnızca İngilizce olarak yürütülen bir okula devam etmek önemli zorluklar sağlayabilir. Çoğu okul sisteminde, İngilizce öğrenenleri desteklemek ve onların sınıf seviyesindeki okul müfredatına tam olarak erişmelerini sağlamak için ELL programları mevcuttur.

Bazı okul sistemlerinde ESL sınıfları bulunurken, diğerleri ELL öğrencileri için çekip çıkarma hizmetleri sunar. Tüm öğretmenler, İngilizce öğrenenleri aktif olarak desteklemek için sınıfta stratejiler kullanmalıdır. Buna ek olarak, birçok kolej ve topluluk, dil öğrenmekle ilgilenen yetişkinler için ELL kursları sunmaktadır.

İngilizce öğrenenlere öğretmek, dil edinim sürecini anlamayı ve dil öğrenimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir strateji repertuarını gerektirir. ELL öğrencilerine eğitim verenler, tüm müfredat alanlarında İngilizce öğrenimini geliştirmek için tasarlanmış araçlardan ve kaynaklardan yararlanır. Bazı öğretmenlerin rolü özellikle ESL öğrencilerine eğitim vermeye odaklanmıştır.

Bu öğretmenler, özellikle öğrencilerin sınıfa katılım için ihtiyaç duydukları belirli dil içeriğini öğretmeyi amaçlayan bire bir veya küçük grup dersleri verebilirler. Diğer öğretmenler, bir genel eğitim sınıfı bağlamında ELL’leri desteklemeye çalışır. ELL’ler için oluşturulan etkinlikler, değerlendirmeler, projeler ve ders planları, öğretmenlere uygulamalarını desteklemek için değerli materyaller sağlar.

Eğitim ve Öğretim Nedir?

Eğitim, bilgi ve becerilerin aktarılması ve edinilmesi yoluyla öğretme ve öğrenmeyi içeren bir disiplindir. Örgün eğitim tipik olarak okullar, kolejler ve üniversiteler gibi öğrenme kurumlarında gerçekleşir ve genellikle öğretmenler tarafından yönlendirilir. Öğretim, bilgi ve deneyimlerin organize bir şekilde paylaşılmasını, diğerlerinin eleştirel düşünme becerilerini ve entelektüel büyümeyi geliştirmelerine rehberlik etmeyi içerir.

Bir kültürün normları, değerleri, bilgisi ve gelenekleri eğitim yoluyla aktarılır ve öğrencilerin toplum içindeki rollerine ve sorumluluklarına hazırlanmalarına yardımcı olur. Bir kişinin karakteri, eğitim deneyimleri yoluyla da şekillenebilir.

Pedagoji, öğretim yöntemleri sanatına ve bilimine atıfta bulunmak için kullanılan terimdir. Dikkate alınması gereken çeşitli öğretim yöntemleri olduğu gibi, her öğrenci sınıfa farklı öğrenme stilleri, tercihler ve güçlü yönler getirir. Eğitimciler, çeşitli pedagojik teorileri ve öğretme yaklaşımlarını ve ayrıca bu yöntemleri öğrencilerinin her birinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için nasıl uygulayacaklarını anlamalıdır.

Kişinin karakteri de eğitim deneyimleriyle şekillenir. Bu nedenle, sosyal-duygusal öğrenme örgün eğitimin önemli bir parçasıdır. Öğretmenlerin, öğrencilerin duygularını düzenlemeyi, hüsranla başa çıkmayı ve saygılı ve sorumlu bir şekilde sosyal olarak etkileşim kurmayı öğrenmelerine yardımcı olmak için sosyal-duygusal gelişimi anlamaları çok önemlidir.

Öğretmenler, öğretim stratejilerini, mevcut kaynakları, farklı öğrenme stillerini ve sosyal-duygusal gelişimi anlamanın yanı sıra, eğitimin birçok özel alanı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu alanlar arasında özel eğitim, eğitim hukuku ve politikası, ikinci dil olarak İngilizce öğretimi ve öğrenci desteği yer alır. Tüm bu alanların temel amacı, çocukların ve toplumun diğer üyelerinin eğitim ihtiyaçlarının yeterince karşılanmasıdır.